BIP

Nazwa:

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

ul. Piastów 10

kod pocztowy: 76 - 032

miejscowość: Mielno

 

Dane teleadresowe:

telefon (całodobowo): 0 94 31 66 450

faks (całodobowo): 0 94 31 66 451

telefon (od pn.  do pt. w godz. 7.00 - 15.00): 0 94 31 66 490

faks: (od pn.  do pt. w godz. 7.00 - 15.00): 0 94 31 66 499

witryna Internetowa: www.syrena.ta.pl

adres e - mail: syrena_mielno@interia.pl

 

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych.

 

Opis:

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie jest Pozaszkolną Placówką Specjalistyczną działającą na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy i realizującą zadania statutowe jednostki.

 

Redakcja: Tomasz Zawadzki

Ostatnia zmiana: 18.09.2018

 

Menu Przedmiotu:

1. Status prawny

Jednostka Budżetowa m. st. Warszawy

 

2. Organizacja i funkcjonowanie

Dyrektor Ośrodka - Waldemar Andrzejewski

Główny Księgowy - Iwona Krakowska

Kierownik Dz. Administracji i Marketingu - Tomasz Zawadzki

Kierownik Dz. Zamówień Publicznych i Promocji - Sylwia Lipnicka

Kierownik Dz. Technicznego - Andrzej Chom

Kierownik Dz. Żywienia - Małgorzata Kołodziejczyk- Jorge

St. Specjalista d/s recepcji kier. zespołem - Lucyna Turlejska

 

3. Przedmiot działania i kompetencje

Działalność statutowa Ośrodka to realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rzecz dzieci i młodzieży szkół i placówek warszawskich, a także organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli i pracowników jednostek prowadzonych przez m. st. Warszawa. A w szczególności:

- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy nauczania

- przywracanie i podnoszenie sprawności fizycznej

- rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku

- promowanie zdrowego stylu życia

- rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki

 

4. Ogłoszenia

 

 

5. Redakcja

Za redagowanie informacji zawartych na stronie odpowiedzialny jest Tomasz Zawadzki

 

6. Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej służy powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. A zatem na stronie BIP podmiot jest obowiązany opublikować:

- status prawny lub formę prawną

- przedmiot działalności i kompetencje

- organy i osoby sprawujące funkcje

- tryb działania

 

7. Rejestr zmian

18.09.2018


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ