Plan postępowań na rok 2022

Plan postepowań 2022
Dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2022

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 Formularz cenowy

                   2.1 Produkty mleczarskie

                   2.2 Mięso i jego przetwory

                   2.3 Ryby świeże , przetworzone i konserwowe

                   2.4 Produkty głęboko mrożone

                   2.5 Różne produkty spożywcze, mączne

                   2.6 Pieczywo , świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

                   2.7 Warzywa świeże i owoce

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełnienia warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wyklucznia z postępowania

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 6  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Klauzula przetwarzania danych

..................................................................................................

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe Mlekovita

    odpowiedż na zapytanie Odpowiedż na zapytanie

...................................................................

/Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert NR 2/ZP /2021

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w części I oraz V

*INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. II MIĘSO I JEGO PRZETWORY

*INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT CZ.III RYBY SWIEŻE , PRZETWORZONE I KONSERWOWE

*INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. IV PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE

* INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. VI PIECZYWO , ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE

* INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ.VII WARZYWA ŚWIEŻE I OWOCE

Zmiana umowy Gelato.pdf ogłoszenie

 

 

 

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert na usługę: Zabezpieczenie ratownicze basenu w ORW Syrena Mielno

Zaproszenie do składania ofert na usługę: Zabezpieczenie ratownicze basenu w ORW Syrena Mielno

 

Informacja o wyniku postępowania


Informacja o wyniku postępowania: Usługa ochrony fizycznej i monitoringu w ORW Syrena w Mielnie

Informacja o wyniku postępowania: Usługa ochrony fizycznej i monitoringu w ORW Syrena w MielnieZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ