Przetarg na dostawę artykułów Spożywczych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „SYRENA” w Mielnie ul. Piastów 10

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;

Załączniki nr 2:

2.1 Formularz cenowy /Produkty mleczarskie –Część nr 1/

2.2 Formularz cenowy /Mięso i jego przetwory – Część nr 2/

2.3 Formularz cenowy/Ryby świeże ,przetworzone i konserwowe – Część nr 3/

2.4 Formularz cenowy /Produkty głęboko mrożone -Część nr 4/.

2.5 Formularz cenowy /Różne produkty spożywcze ,mączne – Część nr 5/

2.6 Formularz cenowy /Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – Część nr 6/

2.7 Formularz cenowy /warzywa świeże i owoce – Część  nr 7/

 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 a Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 Wzór Oświadczenia Wykonawcy oraz o braku podstaw do wykluczenia  z  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy;

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Produkty mleczarskie –Część nr 1

Mięso i jego przetwory – Część nr 2

Ryby świeże ,przetworzone i konserwowe – Część nr 3

Produkty głęboko mrożone -Część nr 4 UNIEWAŻNIENIE

Różne produkty spożywcze ,mączne – Część nr 5

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – Część nr 6

Warzywa świeże i owoce – Część  nr 7

 

Odnośnie części nr 6 - Prawidłowa nazwa wykonawcy powinna brzmieć:

PPHU BAJGIEL, Jan Wodecki Ewa Wodecka - Bordun Sp.J, 76-037 Będzino 45A


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ