Badania jakości wody basenowej

Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z dnia 15.02.2019

potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U. poz. 2016 z 2015 roku).


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ